Heavy metal นั้นแท้จริงเป็นอย่างไร

ด้วยความที่เสียงดนตรีเกิดขึ้นมาอย่างหลากหลาย เราจึงมักได้เห็นอะไรดีๆ เกี่ยวกับเรื่องของดนตรีอยู่เสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของแนวดนตรีที่มีการสร้างอะไรใหม่ๆ ให้เกิดเป็นความน่าสนใจอยู่เสมอ ทุกวันนี้แนวดนตรีที่เกิดขึ้นบนโลกก็มีอยู่ด้วยกันหลากหลายขึ้นอยู่กับผู้ฟังว่าจะชื่นชอบในความเป็นแนวดนตรีแบบใด ซึ่งหนึ่งในแนวดนตรีที่ถูกสร้างขึ้นมาก็คือ Heavy metal ดนตรีสำหรับผู้ที่รักในเสียงคำรามอันหนักหน่วงโดยแท้จริง รู้จักกับ Heavy metal ให้ดีมากยิ่งขึ้น ก่อนอื่นต้องอธิบายแนวเพลง Heavy metal ให้ได้เข้าใจกันก่อนว่า นี่คือเพลงที่ถูกแตกแขนงออกมาจากแนวร็อคตั้งแต่ช่วงปลายยุคทศวรรษ 60 ต่อถึงช่วงต้นยุคทศวรรษ Read More …