About Us

สุดยอดวงดนตรีที่ ฉีกและแหวกแนว รวมหลากหลายอารณ์ทางดนตรีเอาไว้เป็นหนึ่งเดียว

สลับหมุนเปลี่ยนแนวทางสร้างความแตกต่างทางดนตรี เพื่อการพัฒนาเส้นทางดนตรีให้ดีขึ้น

Rx Bandits  คือ ตำนาน ที่ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ 1995 รวมระยะทางเส้นทางการดนตรี